ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI PA DIGITAL

Thường khách hàng rất dễ bỏ qua “Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ” này, nhưng PA Digital cần nêu rõ trách nhiệm giữa chúng tôi và khách hàng. Bao gồm những điều khoản quan trọng trong quá trình hợp tác dịch vụ giữa hai bên

1. Danh sách định nghĩa

1.1 PA Digital: là công ty chuyên cung cấp các giải pháp Digital Marketing Marketing & Quảng cáo Online hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến hiệu quả kinh doanh thông qua khả năng nâng cao lợi thế cạnh tranh, tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng nhiều cách, PR giới thiệu sản phẩm, thương hiệu phổ biến trên internet.

1.2 Các gói dịch vụ mà PA Digital đang cung cấp

 • Dịch vụ quảng cáo Facebook
 • Dịch vụ quảng cáo Zalo
 • Dịch vụ quảng cáo Google Ads
 • Thiết kế Website chuẩn SEO
 • Dịch vụ SEO tổng thể

1.3 Khách hàng: Là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hay sử dụng một trong các dịch vụ được PA Digital cung cấp.

2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.1. Thanh toán đầy đủ & đúng thời hạn phí dịch vụ, chi phí phát sinh (nếu có) cho PA Digital.

2.2. Phê duyệt các bản kế hoạch triển khai chiến lược do PA Digital lập trong thời gian hợp lý đảm bảo việc thực hiện công việc của PA Digital theo Hợp đồng không bị chậm trễ hay gián đoạn.

2.4. Cử người đại diện có thẩm quyền & năng lực phù hợp để đảm bảo việc phối hợp & thực hiện kế hoạch marketing quảng cáo với PA Digital được tiến hành một cách chính xác.

2.5. Nếu người đại diện khách hàng chậm trễ hay gián đoạn việc phối hợp cùng PA Digital mà không có thông báo trước với PA Digital, dẫn đến kết quả dịch vụ không đạt như cam kết, PA Digital có quyền tạm dừng triển khai và nghiệm thu dịch vụ trước thời hạn.

2.6. Khách hàng hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp & bản quyền hình ảnh, video, nội dung sử dụng trên website hay quảng cáo.

2.7. Khi khách hàng tự ý hủy bỏ hay điều chỉnh với dịch vụ hay phạm vi công việc trong Hợp đồng, và việc đó ảnh hưởng tiêu cực cho việc thực hiện Hợp đồng đã ký giữa hai bên thì phía Khách hàng đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm khi hiệu quả chiến lược marketing, dịch vụ quảng cáo hiệu quả không mong muốn.

2.8. Những quyền & nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng.

3. Quyền và nghĩa vụ của PA Digital

3.1. Lập và trình bản kế hoạch thực hiện chiến lược quảng cáo theo yêu cầu Khách hàng & chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch quảng cáo theo yêu cầu.

3.2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng Dự án theo Phụ lục và bản kế hoạch đã được phê duyệt cho Dự án đó.

3.3. Theo dõi, giám sát thường xuyên tương tác, liên lạc cùng khách hàng qua các phương tiện truyền thông nhằm đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo đúng chiến lược quảng cáo ban đầu hai bên thông nhất.

3.4. Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ khi nào vì sự hợp tác lâu dài giữa khách hàng và PA Digital.

3.5. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn khi xảy ra sai sót trong việc thực hiện chiến lược quảng cáo cho khách hàng. Đồng thời thông báo đến Khách hàng biết để chủ động đề ra giải pháp điều chỉnh hợp lý.

3.6. PA Digital được quyền chỉ định hay thuê lại bất kỳ bên thứ ba thực hiện 1 phần list công việc được chỉ định thực hiện theo Hợp đồng & Phụ lục có liên quan khác.

3.7. Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng nếu cần.

3.8. Những quyền & nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng đề cập đến các sự kiện xảy ra một cách khách quan chúng ta không thể lường trước được đồng thời không thể khắc phục, mặc dù hai Bên đã thực hiện  mọi giải pháp cần thiết trong khả năng cho phép. Những sự kiện bất khả kháng nay không giới hạn ở những sự kiện như thiên tai – hỏa hoạn – lũ lụt – động đất – tai nạn – thảm họa – dịch bệnh – nhiễm xạ hạt nhân hay phóng xạ – chiến tranh – nội chiến – khởi nghĩa – đình công hay bạo loạn hay những sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định từ cơ quan chức năng nhà nước chứ không xuất phát từ lỗi khách hàng hay của PA Digital.

4.2. Nếu phía khách hàng hoặc chúng tôi không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo điều khoản Hợp đồng vì sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trong thời gian sớm nhất đồng thời phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Nếu sự kiện bất khả kháng diễn ra kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày 1 bên thông báo cho bên kia về sự xuất hiện của sự kiện bất khả kháng thì phía khách hàng hoặc chúng tôi đều có quyền chấm dứt Hợp đồng thông qua việc gửi thông báo trước 30 ngày cho bên còn lại đối với ý định chấm dứt Hợp đồng của mình.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. PA Digital không được trao đổi, mua bán, tặng hay sử dụng đối với bất kỳ mục đích nào với các Tài nguyên thuộc quyền sở hữu khách hàng. Mọi trường hợp PA Digital sử dụng trái phép Tài nguyên, PA Digital sẽ phải chịu tất cả chế tài từ quy định tại Điều 5.4.

5.2. Khách hàng và chúng tôi cần hiểu rằng các dữ liệu, giải pháp pháp thực hiện dịch vụ, kỹ thuật mà PA Digital sử dụng trong quá trình thực thi Hợp đồng đều thuộc sở hữu của PA Digital. Khách hàng không được sử dụng tài liệu, dữ liệu, phương pháp thực thi Dịch vụ của PA Digital với bất kỳ mục đích khác trừ  mục đích theo quy định tại Điều 5.3.

5.3. Trường hợp khách hàng hay PA Digital vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên còn lại, phía vi phạm sẽ phải chịu các chế tài như sau:

 • Nếu khách hàng là phía vi phạm, khách hàng phải thu hồi, hủy bỏ việc dùng dữ liệu, phương pháp thực thi trái phép, hoàn trả cho PA Digital toàn bộ những khoản thu có được từ việc sử dụng trái phép dữ liệu cho PA Digital, bồi thường cho PA Digital khoản thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm phía khách hàng.
 • Nếu chúng tôi là bên vi phạm, PA Digital sẽ phải thu hồi, hủy bỏ ngay việc sử dụng Tài nguyên thuộc khách hàng, hoàn trả cho khách hàng toàn bộ những khoản thu có được qua việc sử dụng trái phép dữ liệu của khách hàng; bồi thường cho khách hàng những thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của PA Digital.

6. Bảo mật & chống tham nhũng

6.1 Bảo mật

Chúng tôi cùng khách hàng đồng ý rằng trong suốt thời hạn Hợp đồng, những thông tin và tài liệu sử dụng thông qua việc thực hiện Hợp đồng cần được bảo mật đồng thời không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nếu không nhận được sự chấp thuận trước từ hai bên, ngoại trừ những trường hợp sau:

PA Digital hoặc khách hàng sử dụng hoặc share thông tin, tài liệu từ Hợp đồng cho bên thứ ba với mục đích thực hiện chiến lược quảng cáo theo Hợp đồng.

PA Digital công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng nhằm mục đích quảng bá dịch vụ thuộc PA Digital.

Hai bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật.

6.2 Chống tham nhũng

Khách hàng cùng nhân viên chúng tôi cũng như các nhà thầu phụ không được phép san sẻ lợi ích nhằm kết giao kết khi thực hiện hợp đồng. Khách hàng cần ngay lập tức thông báo với chúng tôi khi xác định hoặc có cơ sở khẳng định việc đưa và nhận lợi ích kể trên.

7. Chấm dứt hợp đồng

7.1. Hợp đồng có thể được cá bên chấp dứt trước thời hạn trong những trường hợp sau:

 • Các Bên đều thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp có thể chấm dứt Hợp đồng với quy định ở Điều 6.
 • Khách hàng hoặc chúng tôi vi phạm nghiêm trọng điều khoản bất kỳ thuộc Hợp đồng đồng thời không khắc phục vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo từ bên còn lại với vi phạm này.

7.2. Chỉ trừ trường hợp quy định tại Điều 7.1 nói trên, hai bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

7.3 Khi đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng, hai bên có những trách nhiệm như sau:

 • Khách hàng cần thanh toán phí dịch vụ cho PA Digital tương ứng với khối lượng công việc mà PA Digital thực hiện dựa trên tổng khối lượng công việc từ chiến lược quảng cáo đã triển khai. Đồng thời thanh toán thêm 20% phí dịch vụ trên tổng giá trị hợp đồng.
 • PA Digital cần phải bàn giao những sản phẩm, dịch vụ đang triển khai cho khách hàng sau khi phía khách hàng hoàn tất thanh toán đầy đủ chi phí triển khai và phí dịch vụ theo nguyên trạng tại ngày chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Đối với trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng tuy nhiên không phải hai bên cùng thống nhất, khách hàng cần chịu trách nhiệm bồi thường cho PA Digital giá trị của Hợp đồng theo tháng.

8. Điều khoản tranh chấp

8.1. Các vấn đề vướng mắc hay tranh chấp liên quan đến hợp đồng hai bên cần ngồi lại bàn bạc tìm hướng giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng thiện chí hợp tác giữa hai bên.

8.2. Với tranh chấp mà hai bên không tự thống nhất phương án xử lý, vấn đề sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam cùng với đó là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

8.3. Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ các khoản chi phí phát sinh như án phí, lệ phí, phí cho bên thứ ba giải quyết tranh chấp, các khoản phí khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp.

9. Điều khoản rủi ro

9.1. Hiệu quả quảng cáo đôi khi không được đảm bảo nếu như khách hàng không hợp tác với các thỏa thuận trước đó.

9.2. Hiệu quả từ các giải pháp marketing & quảng cáo sẽ phát huy với khoản thời gian chênh lệch ở từng nhóm sản phẩm, dịch vụ khác nhau.

9.3. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nhưng chưa được kiểm soát triệt để. Vì lý do này mà nếu Thủ tướng có chỉ thị cách ly, thì thời gian triển khai dịch vụ có thể bị gián đoạn, hiệu quả quảng cáo có thể bị ảnh hưởng.

10. Điều khoản chung

10.1. Thông tin liên hệ hợp tác giữa PA Digital và khách hàng sẽ được quy định rõ trong Hợp đồng

10.2. Hợp đồng xây dựng và tùy chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

10.3. Mọi sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng cần lập thành văn bản đồng thời ký bởi các Bên dưới dạng Phụ lục Hợp đồng.

10.4. Những Phụ lục Hợp đồng được ký kết hợp lệ bởi các Bên tại bất kỳ thời điểm sẽ được coi là 1 phần không thể tách rời thuộc Hợp đồng.